Trimurti je umělecké retreatové centrum založené mystikem Naropou a skupinou přátel kolem něj. Centrum situované v krásné lokalitě na území chráněné krajinné oblasti je místem pro vnitřní transformaci a rozvoj nejhlubšího potenciálu člověka. Sacha Retreat Centre

Trimurti reprezentuje tři univerzální síly – tvořivou, udržující a rozpouštějící v absolutnu.

Trimurti je centrum pro lidi, kteří objevují, co znamená žít autenticky. Neustále se vyvíjí, protože je živé a spojené s žijícím současným mistrem.

 

Nabízí pozvání přispívat a objevovat sebe sama. Každý host je součástí Trimurti a spoluurčuje jeho ducha. Trimurti vás osvobozuje od vaší omezené a pokřivené mysli, otevírá vaše bytí a dovoluje vám vyjadřovat, co jste.

 

Trimurti je retreatové centrum Sacha linie, živé tradice probuzených mistrů. V základech této živé a dynamické tradice se nacházejí Odevzdání a Nepodmíněná láska, Nezištnost a Vědomí.

 

V Trimurti je žita Přirozenost.

Jako místo inspirované Naropou je Trimurti útočištěm, kde je možné žít a šířit Naropovu vizi nového člověka. Starou mysl jsme pohřbili a jsme otevření a receptivní ke všemu, co naplňuje srdce člověka.

Naropa v centru pobývá několik měsíců v roce, v radosti ze společného žití. Pravidelně organizujeme satsangová setkání, tiché retreaty a také zimní a letní retreaty.

Naropa je dživa mukta, duše, která rozkvetla do plnosti a přirozeně a prostě sdílí sebe sama. Je osvobozen od svého já i od vašich očekávání, pokud ještě nějaká máte.

Naropa miluje a jeho přítomnost a vedení jsou osvobozující. Není součástí žádného formálního náboženství nebo duchovního směru. Nelze jej definovat a ani se o to nepokoušíme.

Je přítelem lidí a nemá nijak speciální postavení, nechová se svatě ani není obdivován.

Osvobození je umění, ne boj. Je to rozpuštění osobního vědomí v absolutnu.

Tato cesta je přímá a radostná, konfrontující a lehká, intenzivní a uvolněná.

Pokud si chcete o Naropovi přečíst víc nebo se podívat na rozhovory s ním, je to možné na těchto stránkách:

Interview v kopcích kolem Trimurti ...

Společným bytím v tomto buddhovském poli se přirozeně děje transformace.

Velmi rychle se stane zřejmým, kde jste uvízli a čím skutečně jste. Umění spočívá v tom žít, čím původně jste, a rozvinout svůj potenciál. V této sanghze experimentujeme a hrajeme si, meditujeme a setkáváme se v modlitbě.

Všichni zde žijeme v oddanosti seberealizaci a službě. Trimurti je místem pro transformaci mysli a probuzení Srdce způsobem, který je radostný a je oslavou.

V Trimurti je život přijímán ve své úplnosti. Nesoustředíme se na problémy, protože nejsme terapeutické centrum.

Centrum nabízí rozmanité formy meditace

Program centra zahrnuje meditaci vipassana (retreaty a tiché dny), satsangy, recitaci Gajátrí mantry, zpívání bhadžanů a manter, taneční meditaci a mnoho dalšího v rezonanci s energií přítomného okamžiku.

Další formou meditace je séva. Znamená službu druhým a přispívání. Jedná se o činnosti, díky nimž Trimurti může fungovat a které podporují jeho rozvoj.

Séva otevírá srdce. Všechnu pozornost dáváte tomu, co děláte, aniž byste za to něco očekávali. Není to práce, ale nezištná služba.
Toto dávání vás přivádí do spojení s uměním života.

Aktuální program

26. září – 1. října

5denní online retreat vipassany

24.–29. října

5denní retreat vipassany

5.–10. PROSINCE

5denní online retreat vipassany

23. prosince – 13. ledna

Zimní retreat

Vítáni jsou také návštěvníci

Centrum Trimurti je otevřené skupinám i jednotlivcům pro setkání v poli lásky a vědomí.

Nabízením prostoru pro skupinové výcviky a workshopy v buddhovském poli, za částečné účasti na životě této komunity, přináší Trimurti další možnost inspirace.

Pokud o to skupiny požádají, mohou se například vždy přidat k recitaci Gajátrí mantry nebo se zúčastnit přenosu satsangu online. Po vzájemné dohodě budou vítané i při účasti na sévě.