Nezisková organizace

Spolek Turíja

Posláním spolku je podpora společného setkávání lidí, kteří objevují, co znamená žít autenticky.

Spolek podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti komunitních aktivit v rámci EU.

Spolek je veřejně prospěšnou organizací v tom smyslu, že nejméně 90 % jeho činnosti tvoří veřejně prospěšné aktivity.

Výbor spolku
Kontaktní informace:
Adresa sídla spolku ke dni jeho založení:
Slunečná 479/2
Nový Lískovec
634 00 Brno
Kalendář aktivit spolku

Na tomto místě se již brzy dozvíte o nejnovějších aktivitách spolku Turíja.

Jak se stát členem spolku?

Stačí kliknout na tlačítko níže "POŽÁDAT O ČLENSTVÍ", vyplnit přihlášku a postupovat podle kroků, které obdržíte emailem.

•  Členem spolku může být fyzická i právnická osoba.

•  Členství vzniká okamžikem přijetí za člena.

•  O přijetí za člena rozhoduje na základě podané přihlášky výbor spolku.

•  Členem se stáváte vždy na jeden kalendářní rok.

•  S novým kalendářním rokem je třeba členství obnovit.

Výše členského příspěvku pro rok 2023 byla stanovena na 14 000 Kč.

Služby poskytované členům spolku

•  možnost podílet se na akcích spolku, jako jsou přednášky, workshopy, koncerty, výstavy apod.

•  mimořádná sleva v hodnotě 14 000 Kč, který se automaticky uplatní

•  slevu 20 % na ubytovací a stravovací služby pro

> vybrané programy v Trimurti, u kterých bude uvedeno, že se na ně vztahuje sleva pro členy Turíje

>  všechny programy Naropy v Trimurti

•  slevu 20% na ubytování při sévě v Trimurti

Modelový příklad plateb a benefitů pro rok 2023:

DŮLEŽITÉ: Čerpání slevy na Zimní retreat 2022/2023 náleží k benefitům roku 2022 a nespadá do benefitů pro rok 2023.

Často kladené dotazy:

Schválí spolek členství každému, kdo si o členství požádá?

Spolek Turíja podporuje členy, kteří dlouhodobě navštěvují programy s Naropou. Schvalování žádostí není automatické.

Kdy mohu začít využívat služeb spolku?

Služeb spolku můžeš začít využívat až po zaplacení členského příspěvku. 

Jak se Trimurti dozví o mém členství, voucheru a o mém nároku na slevu?

Trimurti o tvém členství ve Spolku Turíja a nároku na voucher a slevy automaticky informujeme.

Co když program, na který se hlásím, má menší hodnotu než voucher, který uplatňuji?

Hodnota voucheru se rozloží mezí více akcí. Bude uplatněn postupně.

Co se stane s voucherem nebo jeho částí, které neuplatním do konce roku?

Nevyužitý voucher se do dalšího roku nepřevádí. Finance jsou využity na činnost spolku.

Mohu si rozložit platbu členského příspěvku na několik plateb?

Alespoň 1 000 Kč je třeba uhradit do měsíce od vzniku nebo prodloužení členství. (Při potvrzení zájmu o členství v prosinci je to tedy do 31. ledna 2023.) Zbytek členského příspěvku je třeba uhradit (v jedné nebo více splátkách) do 30. 4. 2023, jinak nárok na členství zaniká. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech je možné termín na splátky členského příspěvku prodloužit a podléhá to schválení výkonným výborem spolku Turíja.

Mohu se členem Turíje stát ne od 1. ledna, ale později během roku? Pokud ano, co to pro mě konkrétně znamená?

Ano, je to možné. Výše členského příspěvku však zůstává stejná (nekrátí se o měsíce, kdy jsi nebyl/a členem) a slevy se vztahují jen na období Tvého členství. 

Vztahuje se 20% sleva člena spolku na ubytování a stravu u programů v Trimurti i na členy jeho rodiny?

Sleva 20 % není aplikovatelná na členy rodiny.